நான் புகைப்பழக்கத்தை நிருத்திய விதம்

இத்தலைப்பு எனக்கு பொறுந்த்தாது, ஏனென்றால் நான் என்வாழ்வில் ஒருமுறையும் புகைத்ததில்லை. ஆனால் ஒரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு பிரபல வாரஇதழில், ஒரு பிரபல இயக்குனர் தான் புகைப்பதை நிருத்திய கதையைப் பகிர்ந்தார். நான் என் வாழ்நாளில் என்றாவது ஒருநாள் புகைபழக்கத்திற்கு சென்றுவிடுவேனோ என்ற பயத்தில் அந்த வாரஇதழ் பகுதியை வெட்டி வைத்திருந்தேன். நான் என் அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் பல நபர்கள் புகைக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள். அவர்கள் என்னிடம் கேட்பார்கள், "எப்படி இப்படி கண்ட்ரோல் பன்னுரீங்க" … Continue reading நான் புகைப்பழக்கத்தை நிருத்திய விதம்

10 popular beer brands in the world

Here are the top 10 Popular beers in the world based on sales Popular beers 10. COORS LIGHT Along with being the second-best-selling beer in the U.S., Coors Light slid into the No. 10 spot as a top-selling beer brand in the world in 2017. 9. CORONA Corona was the top beer import in the U.S. in … Continue reading 10 popular beer brands in the world

$50 Million invested by Marriott, InterContinental Hotels Group, Hilton, and Accor collectively in Group360

Hotels are making yet another attempt to modernize the booking process while still maintaining a high amount of control over it. Just last week, major hotel chains  Marriott, InterContinental Hotels Group, Hilton, and Accor collectively invested $50 million in a small company called Groups360, a platform which helps match meeting planners with venues. The investment is relatively large, meaning the hotels … Continue reading $50 Million invested by Marriott, InterContinental Hotels Group, Hilton, and Accor collectively in Group360

The objectives of Food and Beverage control

The objectives of a food and beverage control system may be summarised as follows: ● Analysis of income and expenditure : The analysis is solely concerned with the income and expenditure related to food and beverage operations. The revenue analysis is usually by each selling outlet, of such aspects as the volume of food and … Continue reading The objectives of Food and Beverage control

HERE IS WHY PEOPLE WILL CALL YOU SELFISH —

The popular sense defines selfishness as “caring and wanting only for yourself alone” This definition though true has so much been seriously abused that we have actually forgotten its limits, every attempt you make to become better is seen by someone, somewhere as selfishness. Understand this, everything in this life is seen by everyone from […]The … Continue reading HERE IS WHY PEOPLE WILL CALL YOU SELFISH —

Beef Blood used to be added to Wine!

Wine Contains Many Proteins. To Eliminate them, any unrelated protein is added to Vat or cask. This attaches to the protein and causes them to settle at the bottom. The sediments are cleared and then be transferred to another container. The importance of this procedure is that it eliminates anything that has been added to … Continue reading Beef Blood used to be added to Wine!